Ray

个人主页: 网易云音乐  QQ音乐  酷狗音乐 酷我音乐 5sing音乐 全民K歌


简介

Ray,中国音协会员,音乐人,喜欢 流行/说唱,擅长音乐制作/计算机网络技术。

公告:

欢迎大家加入粉丝群获取新歌信息以及福利

群号:931820716

或者点这里加入群聊


推荐作品:

雨爱 -Ray    (来源:网易云音乐)

我想 -Ray    (来源:网易云音乐)

关键词 -Ray   (来源:QQ音乐)

夏天的风 -Ray  (来源:QQ音乐)

>>查看更多<<


  Copyright©hurui.work 2018-2020         Ray版权所有         老版本hurui.work               站长邮箱:hurui@hurui.work       友链唐郎瑜的博客  阿里云